Новини

  • IMG_5683

    Спортивні досягнення

    10.04.2013

    28-31 березня в Угорщині відбувся Чемпіонат Європи з панкратіону, на якому національну збірну України представляли троє буковинців, зокрема двоє з них є  студентами ...
    Читати далі...

Загальний відділ

Загальний відділ

 

Діяльність

 

Однією із найважливіших умов, яка забезпечує чіткість роботи всіх структурних підрозділів вузу, є кваліфіковане діловодство, яке включає організацію приймання, розгляду, реєстрації і індексації, оформлення документів, контролю за їх виконанням, порядок класифікації, формування справ і їх збереження, підготовки для передачі в архів.

Відповідно до основного завдання загальний відділ:

-            розробляє інструкції з діловодства, номенклатуру справ загального відділу;

-            складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та

-            доводить до структурних підрозділів;

-            організовує тиражування і розсилку наказів, вказівок ректора і проректорів

-            університету, оформлює їх передачу в архів університету;

-            організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;

-            здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в університеті, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

-            приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;

-            забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності університету;

-            здійснює керівництво роботою з діловодства в підрозділах університету;

-            завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами;

-            оформляє, реєструє службові відрядження;

-            забезпечує деканати, кафедри та інші підрозділи службовими бланками і здійснює контроль за їх правильним використанням;

-            здійснює облік документів “Для службового користування”;

-            веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету;

-            подає в бухгалтерію звіти поштових витрат.

 

Працівники

 

ГУМЕНЮК Ганна Антонівна

Посада: начальник відділу

Сфера діяльності: Здійснює методичне керівництво організацією діловодства в підрозділах університету, контроль за правильним формуванням та зберіганням матеріалі; організує роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень ректора, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне зберігання; складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та  доводить до структурних підрозділів тощо.

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29

Факс:  +38 (0372) 58-47-07

E-mail:  office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

КОЛІЩУК Олена Володимирівна

Посада: старший інспектор відділу

Сфера діяльності: організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;  приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету  тощо.

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29

Факс:  +38 (0372) 58-47-07

E-mail:  office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

БЛИДА Інна Олександрівна

Посада: інспектор відділу

Сфера діяльності: приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  подає в бухгалтерію звіти поштових витрат.

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29

Факс:  +38 (0372) 58-47-07

E-mail:  office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корпус № 5, пов. 1, каб. 107

 

СІДОРЯК Валентина Василівна

Посада: секретар-друкарка відділу

Сфера діяльності: Виконує машинописні роботи: розмножує накази по університету в необхідній кількості; приймає і відправляє факс, електронну пошту; своєчасно передає  виконавцю.

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29

Факс:  +38 (0372) 58-47-07

E-mail:  office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107