Новини

  • IMG_5683

    Спортивні досягнення

    10.04.2013

    28-31 березня в Угорщині відбувся Чемпіонат Європи з панкратіону, на якому національну збірну України представляли троє буковинців, зокрема двоє з них є  студентами ...
    Читати далі...

Юридичний відділ

Юридичний відділ

Діяльність

 

Юридичний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний ректору університету.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Функції  відділу:

-          Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подача керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності університету.

-          Відділ координує роботу та бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність тощо.

-          Відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору університету, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами.

-          Разом з іншими структурними підрозділами відділ складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства.

-          Здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору університету для вжиття заходів до їх зміни чи скасування.

-          Відділ бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам.

-          Організує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені університету чи університетом у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів.

-          Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику кладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.

-          Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово- господарської діяльності університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.

-          Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх
повноважень.

-          Разом з відповідними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального
захисту.

-          Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректору університету про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.

-          Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні.

-          Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

-          Бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.

-          Сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і
контролюючих  органів.

-          Організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

 

 

Працівники:

 

САВОСЮК Наталія Палладіївна

Посада: начальник відділу

Сфера діяльності:

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-48-71

Факс: +38 (0372) 58-48-71

E-mail: law-dpt@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 124

 

ЛАРІОНОВА Лариса Василівна

Посада: провідний фахівець

Сфера діяльності:

Контактна інформація:

Tел. +38 (0372) 58-48-71

Факс: +38 (0372) 58-48-71

E-mail: law-dpt@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 124

 

ТКАЧ Віра Дмитрівна

Посада: фахівець І категорії

Сфера діяльності:

Контактна інформація:

Tел. +38 (0372) 58-48-71

Факс: +38 (0372) 58-48-71

E-mail: law-dpt@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 124

 

СЕМЕНОВА Наталія Дмитрівна

Посада: фахівець І категорії

Сфера діяльності:

Контактна інформація:

Tел. +38 (0372) 58-48-71

Факс: +38 (0372) 58-48-71

E-mail: law-dpt@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, 2, корпус № 5, поверх 1, каб. 124