Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина

 

Діяльність

 

Науково-дослідну частину Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (НДЧ) створено з метою організації та координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті.

НДЧ є науковим підрозділом університету, що складається з наукових груп при кафедрах та відділів, безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Основна мета діяльності НДЧ – забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств.

Управління науково-дослідною частиною здійснює проректор з наукової роботи. Проректор з наукової роботи для оперативного управління НДЧ має заступника – начальника науково-дослідної частини. Начальник НДЧ забезпечує безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Відділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

 

Працівники

 

ФЕДОРЦОВ Дмитро Георгійович

Посада: начальник науково-дослідної частини

Сфера роботи: забезпечує реалізацію державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у системі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств. Здійснює безпосереднє керівництво відділами науково-дослідної частини.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-08

Факс:

E-mail: d.fedortsov@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

 

Науково-організаційний відділ

Відділ забезпечує планування і організацію науково-дослідної роботи університету.

Функції відділу:

-          Забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються науково-дослідної роботи в університеті.

-          Організація, облік та супровід всієї науково-дослідної роботи в університеті: тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; НДР, що виконуються за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, виконуються за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України.

-          Координація науково-дослідної роботи підрозділів, спрямування її на вирішення задач у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку науки, затверджених урядом України.

-          Організація представлення наукових досягнень університету у виставках та конкурсах різного рівня – в університеті, в Україні, а також за кордоном.

-          Організація підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо).

-          Організація наукової та науково-виробничої діяльністі у взаємозв’язку з навчальним процесом в межах наукової тематики кафедр, наукових лабораторій університету, конструкторських і проектних бюро, технопарків, центрів науково-технічної творчості молоді тощо.

-          Розробка і організація заходів, направлених на розширення наукових зв’язків з Академією наук України, її установами, науковими організаціями, промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, комерційними структурами тощо.

-          Надання консультативної допомоги з питань заключення виконання держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також програм робіт за договорами з іноземними партнерами.

-          Складання квартальних звітів з питань впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та річних звітів з питань наукової діяльності університету, статистичних квартальних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, обласного управління статистики та Західного наукового центру.

-          Підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності університету для керівних органів країни, області та університету.

-          Формування бази даних по річних наукових публікаціях професорсько-викладацького складу, проведення аналізу друкованої продукції кафедр, підготовка довідок з цих питань до різних інстанціій.

-          Підготовка матеріалів для встановлення рейтингових показників професорсько-викладацькому складу університету.

-          Підготовка для Міністерства освіти і науки пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл тощо, які плануються в університеті, також надання інформації підрозділам вузу стосовно таких же заходів, що відбуваються в межах нашої країни та за кордоном.

Організація наукової діяльності та залучення студентів до Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів та конференцій.

 

Працівники

 

АНГЕЛЬСЬКА Алла Олегівна

Посада: завідувач науково-організаційного відділу

Сфера роботи: забезпечує виконання вимог нормативних документів, які стосуються науково-дослідної роботи в університеті. Організовує облік та супровід всієї науково-дослідної роботи в університеті: тем, які виконуються у рамках національних, державних та міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; НДР, які виконуються згідно угод із вітчизняними і закордонними замовниками за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-20

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

ГРИЦЮК Алла Олександрівна

Посада: провідний фахівець

Сфера роботи: координація науково-дослідної роботи підрозділів, спрямування її на вирішення задач у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку науки, затверджених Кабінетом Міністрів України; надання консультативної допомоги з питань укладення та виконання держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також програм робіт за договорами з іноземними партнерами; складання квартальних звітів із питань впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та річних звітів із питань наукової діяльності університету, статистичних квартальних та річних звітів до Міністерства освіти і науки України, обласного управління статистики та Західного наукового центру.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-20, +38 (0372) 52-61-42

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

ГАКМАН Софія Ярославівна

Посада:фахівець 1-ї категорії

Сфера роботи: підготовка різних довідкових матеріалів із питань наукової діяльності університету для керівних органів країни, області та університету; формування бази даних річних наукових публікацій професорсько-викладацького складу, проведення аналізу друкованої продукції кафедр, підготовка довідок із цих питань до різних інстанцій; організація наукової діяльності та залучення студентів до Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів і конференцій.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-20

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

Відділ з питань інтелектуальної власності та інновацій

Відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інтелектуальної власності.

Функції відділу:

-          Аналіз наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.

-          Виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень при проведенні наукових, науково-технічних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та передачі прав на них.

-          Вивчення пропозицій фондів, які займаються підтримкою наукових досліджень, для залучення підрозділів університету у виконанні міжнародних наукових проектів. Інформування та надання рекомендацій і вказівок підрозділам університету щодо відповідних програм.

-          Моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.

-          Пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.

-          Інформаційне представлення результатів інтелектуальної та інноваційної діяльності університету у мережі Інтернет.

-          Розроблення проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет.

-          Підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.

-          Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, в Україні та/або в іноземних державах.

-          Підготовка та забезпечення укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням.

-          Розроблення нормативних і методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів та інших доходів від комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам).

-          Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної, методичної робіт у сфері інтелектуальної власності в університеті.

-          Надання працівникам університету і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету.

-          Надання у межах своєї компетенції керівництву університету пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні цих програм і проектів.

Здійснення заходів з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників університету у сфері інтелектуальної власності, зокрема з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, навчання студентів та аспірантів з цих питань.

 

Працівники

 

ЗАПЛІТНИЙ Руслан Анатолійович

Посада: завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій

Сфера роботи: аналіз наукових, науково-технічних робіт, які плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах; координація інноваційної діяльності установи та сприяння високоефективній науково-дослідній роботі та інноваційному розвитку університету; залучення до активної діяльності в сфері інноваційних технологій і наукового обслуговування професорсько-викладацького складу та інших співробітників університету; вивчення пропозицій фондів, які займаються підтримкою наукових досліджень, для залучення підрозділів університету у виконання міжнародних наукових проектів; моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-20

Факс:

E-mail: r.zaplitnyy@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

ДОВГАНЮК Володимир Васильович

Посада:старший науковий співробітник

Сфера роботи: участь у проведенні наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних, регіональних програм, інноваційних, інвестиційних проектів і пропозицій, поданих підрозділами університету; участь у роботі по експертній оцінці науково-дослідних робіт, науково-технічних розробок тощо, надання консультацій працівникам університету у сфері інноваційної діяльності; організація і проведення метрологічного нагляду використання приладів, що знаходяться на обліку в університеті і підлягають метрологічному контролю, згідно розробленого відділом плану; складання для Міністерства освіти і науки України, університету, обласного управління статистики річних звітів з метрологічної та стандартизаційної роботи відділу; організація і проведення робіт по списанню приладів та устаткування, його розкомплектуванню, окремому виділенню дорогоцінних металів, упаковці і відправленню на пристосований для цього склад профілюючого підприємства.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-48-27

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

ХОЛОДНИЦЬКА Любов Миколаївна

Посада:провідний фахівець

Сфера роботи: виконання разом із відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень при проведенні наукових, науково-технічних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та передачі прав на них; підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та інших державах відповідно до національних і міжнародних процедур.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-48-18

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

КОЗАК Андрій Ігорович

Посада: фахівець

Сфера роботи: надання керівництву університету пропозицій щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності у рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, участь у виконанні цих програм і проектів. Здійснення заходів з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників університету у сфері інтелектуальної власності. Підготовка та забезпечення укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням. Інформаційне представлення результатів інтелектуальної та інноваційної діяльності університету у мережі Інтернет.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-47-20

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

КОМАРОВСЬКИЙ Павло Іванович

Посада: фахівець

Сфера роботи: розробка проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет; надання працівникам університету та студентам, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги у реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-48-27

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

 

 

 

ЧЕРНЕНКО Віталій Григорович

Посада: технік

Сфера роботи: організація і проведення метрологічного нагляду використання приладів, які знаходяться на обліку в університеті і підлягають метрологічному контролю, згідно розробленого відділом плану; організація і проведення робіт по списанню приладів та устаткування, його розкомплектуванню, окремому виділенню дорогоцінних металів, упаковці і відправленню на пристосований для цього склад профілюючого підприємства.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-48-27

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103

 

 

АНГЕЛЬСЬКИЙ Антон-Павло Іванович

Посада: технік

Сфера роботи: придбання нових і перегляд існуючих стандартів, технічних умов та інших документів в галузі стандартизації, їх впровадження у наукові та навчальні підрозділи університету; організація і проведення метрологічного нагляду використання приладів, що знаходяться на обліку в університеті і підлягають метрологічному контролю, згідно розробленого відділом плану; проведення науково-технічної експертизи методик вимірювання параметрів та характеристик досліджуваних зразків, що використовуються при написанні докторських, кандидатських дисертацій та при виконанні науково-дослідних робіт; організація і проведення робіт по списанню приладів та устаткування, його розкомплектуванню, окремому виділенню дорогоцінних металів, упаковці і відправленню на пристосований для цього склад профілюючого підприємства.

Контактна інформація

Тел.: +38 (0372)58-48-27

Факс:

E-mail: nd-office@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №5, пов.1, каб. № 102-103