Новини

  • IMG_5683

    Спортивні досягнення

    10.04.2013

    28-31 березня в Угорщині відбувся Чемпіонат Європи з панкратіону, на якому національну збірну України представляли троє буковинців, зокрема двоє з них є  студентами ...
    Читати далі...

Інформаційно-телекомунікаційний відділ

Інформаційно-телекомунікаційний відділ

 

Діяльність

 

Інформаційно-телекомунікаційний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, очолюється начальником відділу, який підпорядковується проректору з наукової роботи.

Відділ у своїй діяльності керується конституцією України, законами України, постановами верховної ради України, правовими актами президента України і кабінету міністрів України, міністерства освіти і науки України, статутом університету, цим положенням та іншими правовими актами України.

Інформаційно-телекомунікаційний відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для забезпечення навчального, наукового та виховного процесів. До функцій відділу відносятьься такі:

-          Забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технолог-гій.

-          Моніторинг стану та обслуговування опорної оптоволоконної мережі університету.

-          Здійснення організаційних заходів, направлених на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль за станом активного обладнання.

-          Взаємодія з розробниками системи для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів “цифровий університет”.

-          Організація навчання співробітників університету основа роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі.

-          Технічна підтримка web-сайтів університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету.

-          Організація функціонування електронної пошти співробітників університету: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до електронної пошти.

-          Організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Internet. Облік та виділення ip-адрес підрозділам університету.

-          Діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу ззовні.

-          Облік вхідного/вихідного трафіка користувачів мережі.

-          Адміністрування локальних мереж корпусів університету.

-          Технічний супровід елементів системи дистанційного навчання.

-          Підготовка різних довідкових матеріалів з питань діяльності університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для керівних органів країни, області та університету.

Відділ має право:

-          отримувати у встановленому порядку необхідну інформацію і матеріали для виконання своїх функцій від усіх підрозділів і служб університету;

-          залучати в необхідних випадках (по узгодженню з керівництвом університету) спеціалістів, які працюють в університеті та інших організаціях для здійснення діяльності відділу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;

-          вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відділу.

Відділ несе відповідальність:

-          за своєчасне та якісне виконання всіх робіт і здійснення заходів, пов’язаних із завданнями та функціями відділу;

-          за якість і оперативність діловодства, пов’язаного з функціями відділу;

-          за виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та техногенної та пожежної безпеки.

 

Лабораторія інформаційного забезпечення

 

АНТОЩУК Юрій Васильович

Посада: начальник відділу

Сфера роботи:

Адміністративні та організаційні роботи пов’язані з діяльністю ІТ-відділу; забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;здійснення організаційних заходів, направлених на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль її стану; моніторинг стану та адміністрування опорної волоконно-оптичної мережі ЧНУ;

Обслуговування та усунення несправностей на опорних телекомунікаційних вузлах у всіх навчальних корпусах ЧНУ;взаємодія з розробниками системи «цифровий університет» для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів. Адміністрування активного обладнання локальних обчислювальних мереж у всіх навчальних корпусах ЧНУ;організація функціонування електронної пошти ЧНУ: адміністрування локальних обчислювальних мереж у студмістечку ЧНУ (3-й, 4-й, 5-й та 6-й гуртожитки); адміністрування активного обладнання в студмістечку ЧНУ (3-й, 4-й, 5-й та 6-й гуртожитки); обслуговування серверу обліку користувачів Інтернету в студмістечку ЧНУ; організація роботи служби захисту інформації ЧНУ; діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу; розробка та підтримка роботи системи цілодобової технічної підтримки студентів ЧНУ, користувачів Інтернету, в студмістечку ЧНУ; облік вхідного/вихідного трафіку користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі ЧНУ; організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Інтернет; Облік та виділення ір-адрес підрозділам університету

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 14

 

Дистанційне навчання та сайт ЧНУ

 

ДАСКАЛЮК Андрій Васильович

Посада: провідний фахівець

Сфера роботи:

Розробка програмних модулів системи дистанційного навчання ЧНУ;

Адміністрування системи захисту інформації web-серверу ЧНУ;

Навчання співробітників ЧНУ роботі в системі дистанційного навчання;

Надання консультативної допомоги співробітникам ЧНУ  з питань роботи системи дистанційної освіти ЧНУ;

Розробка та програмування web-сайту ЧНУ;

Наповнення та просування web-сайту ЧНУ в глобальній мережі Інтернет;

Адміністрування web-сайту ЧНУ;

Адміністрування серверу дистанційної освіти ЧНУ;

Створення резервних копій навчальних матеріалів в системі дистанційної освіти ЧНУ;

Створення резервних копій програмних модулів та наповнених матеріалів web-сайту ЧНУ.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

АНТОНЮК Андрій Миколайович

Посада: фахівець II категорії

Сфера роботи:

Технічна підтримка та супровід головного web-сайту ЧНУ;

Адміністрування web-серверу ЧНУ;

Технічна підтримка web-сайтів факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;

Підтримка працездатності скриптів та інші технічні роботи необхідні для ефективної роботи сайту.

Надання консультативної допомоги з питань роботи web-сайтів факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;

Навчання відповідальних на факультетах ЧНУ по оновленню та наповненню локальних web-сторінок факультетів ЧНУ;

Технічний супровід та надання консультативної допомоги з питань елементів системи дистанційного навчання;

Навчання співробітників ЧНУ в системі дистанційного навчання;

Технічний супровід пошти дистанційного навчання: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до сайту дистанційного навчання;

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

Інтернет та Інтранет ЧНУ

АТАМАНЮК Петро Петрович

Посада: фахівець II категорії

Сфера роботи:

Підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до локальних обчислювальних мереж;

Підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до мережі Інтернет;

Усунення несправностей в роботі локальних обчислювальних мережах ЧНУ;

Усунення несправностей та технічна підтримка автоматизованих робочих місць співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах;

Підключення підрозділів університету та факультетів ЧНУ до системи «цифровий університет»;

Монтаж та обслуговування мережі приймальної комісії в шевченківській залі на період роботи приймальної комісії;

Технічна підтримка роботи приймальної комісії;

Обслуговування роботи безпровідних точок доступу (wi-fi) у всіх навчальних корпусах ЧНУ;

Організація навчання співробітників університету основам роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі.

Технічний супровід елементів системи дистанційного навчання.

Консультативна підтримка користувачів системи дистанційного навчання.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372) 58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

ОСТАПОВ Микола Сергійович

Посада: фахівець і категорії

Сфера роботи:

 розгортання, налаштування та підтримка бездротових мереж університету.

Розгортання та адміністрування локальних мереж корпусів університету.

Підключення користувачів до системи “цифровий університет” (модулі деканат, приймальна комісія, навчальний відділ)

Робота в приймальній комісії (помічник відповідального секретаря приймальної комісії):

Розгортання, налаштування та згортання мережі в 5 корпусі під час роботи приймальної комісії

Підключення інформаційного табло в холі 5 корпусу для відображення інформації про вступну компанію

Робота в системі “цифровий університет”(внесення даних про абітурієнтів, формування рейтингових списків, формування наказів про зарахування, розміщення списків і наказів на сайті університету, тощо)

Єдина державна електронна база освіти (ЄДЕБО) (адміністратор)

Забезпечення зв’язку з базою

Організація криптозахисту каналу для обміну даними з базою

Забезпечення встановлення, налаштування і своєчасне оновлення елементів в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт

Забезпечення працездатність елементів в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт

Контроль за порядком обліку, створення, зберігання і використання резервних та архівних копій масивів даних, машинних (вихідних) документів

Зберігати, здійснювати прийом та видачу персональних паролів користувачів, здійснювати контроль за правильністю використання персонального пароля користувачем веб-сервісу ЄДЕБО-клієнт навчального закладу

Створення структури університету в базі

Внесення даних про абітурієнтів, студентів.

Створення наказів та їх верифікація в базі

Підготовка різноманітних звітів

Підготовка документів по оплаті за користування базою

Служба захисту інформації (адміністратор)

Робота по обслуговуванню автоматизованих систем класу 1 у рсо та відділі кадрів

Збір даних про наявність баз персональних даних в підрозділах ЧНУ

Звернення в державну службу за хисту персональних даних  для реєстрації баз пд.

Розробка та контроль за дотриманням правил користування телекомунікаційною мережею ЧНУ, інформаційними ресурсами та сервісами

Контроль дотримання законів «про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «про інформацію», «про захист персональних даних» з метою захисту конфіденційної інформації яка обробляється в ЧНУ

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

ГОДИНЮК Андрій Іванович

Посада: фахівець

Сфера роботи:

Підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до мережі Інтернет;

Усунення несправностей в роботі локальних обчислювальних мережах ЧНУ;

Усунення несправностей та технічна підтримка автоматизованих робочих місць співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах;

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

ШЕВЧИШИН Роман Миколайович

Посада: фахівець іі категорії

Сфера роботи:

Обслуговування студентів ЧНУ, користувачів Інтернету, в студмістечку ЧНУ;

Заведення студентів, які проживають в гуртожитках ЧНУ, в систему обліку користувачів Інтернету в студмістечку ЧНУ;

Усунення несправностей у студентів ЧНУ, які проживаю в студмістечку,

Пов’язаних з роботою в мережі Інтернет;

Обслуговування роботи мережі військово-мобілізаційного відділу в студмістечку ЧНУ;

Обслуговування та усунення несправностей в роботі мережі факультету фізичної культури та здоров’я.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

НОВАКОВСЬКА Ольга Юріївна

Посада: провідний фахівець

Сфера роботи: забезпечує технічну підтримку web-сайтів університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;технічний супровід елементів системи дистанційного навчання.

Контактна інформація:

Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372) 58-47-00

Факс:

Е-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

Лабораторія автоматизованих систем керування

 

СОПРОНЮК Софія Василівна

Посада: провідний фахівець

Сфера роботи:

Супровід системи “випускник” (відділ кадрів, факультети ЧНУ)

Супровід системи “студент” (факультети ЧНУ)

Підтримка бази даних контингенту студентів університету (навчальна частина)

Успішність та рейтинг студентів університету (науково-методична лабораторія,  навчальна частина, деканати)

Супровід систем “відрядження”, “накази”, “пошта” (загальний відділ)

Розробка форм і надання консультацій паспортному столу

Надання інформації відділу кадрів по контингенту студентів

Підготовка систем загального відділу для роботи в локальній мережі.

Надання допомоги підрозділам ЧНУ

Розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів

Впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу МОНУ від 29.12.2012. № 384

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-97

Факс:

E-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19

 

ДЕМИД Людмила Іванівна

Посада: фахівець і категорії

Сфера роботи:

Розробка та впровадження системи “приміщення університету” (економічний відділ)

Супровід системи обліку здобувачів (відділ аспірантури)

Супровід системи обліку кореспонденції: вхідна, вихідна, скарги, контроль  (загальний відділ)

Супровід системи “військовий облік”. (військовий стіл)

Підготовка систем загального відділу для роботи в локальній мережі.

Надання допомоги підрозділам ЧНУ

Розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів.

Розробка та впровадження системи обліку аспірантів та докторантів денної форми навчання.

Впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу МОНУ від 29.12.2012. № 384  

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-97

Факс:

E-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19

 

ШКІЛЬНЮК Валерій Васильович

Посада: фахівець і категорії

Сфера роботи:

Супровід реєстру кандидатів наук і реєстру докторів наук для МОН і статуправління (відділ кадрів)

Звіти аспірантури для МОН

Супровід системи “випускник” (відділ кадрів, факультети ЧНУ)

Супровід системи “студент” (факультети ЧНУ)

Підтримка бази даних контингенту студентів університету (навчальна частина)

Надання інформації відділу кадрів по контингенту студентів

Надання допомоги підрозділам ЧНУ

Розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів.

Впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу мону від 29.12.2012. № 384  

Успішність та рейтинг студентів університету (науково-методична лабораторія,  навчальна частина, деканати)

Контактна інформація:

Tел.: +38 (0372) 58-47-97

Факс:

E-mail: gitc@chnu.edu.ua

Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19