Склад ради

Склад Вченої ради:

 1. Мельничук Степан Васильович – ректор університету, професор, голова ради.
 2. Петришин Роман Іванович – перший проректор,  професор – заступник голови ради.
 3. Курганецький Микола Васильович – учений секретар університету.
 4. Костишин Степан Степанович – радник ректора, професор.
 5. Ушенко Олександр Григорович – проректор з наукової роботи, професор.
 6. Марусик Тамара Володимирівна – проректор з науково-педагогічної  роботи з питань   навчально – виховного процесу,  професор.
 7. Фодчук Ігор Михайлович – помічник ректора з питань організації навчального  процесу, професор.
 8. Боднарук Микола Іванович – голова профкому університету, доцент.
 9. Яценюк Наталія Михайлівна – начальник відділу кадрів.
 10. Марут Сільвія Георгіївна – проректор з економічних питань, головний  бухгалтер.
 11. Марценяк Ігор Валеріанович – начальник навчального відділу.
 12. Савосюк Наталія Палладіївна  – начальник юридичного відділу.
 13. Верстяк Василь Степанович – в.о. проректор з адміністративно-господарської роботи.
 14. Ангельський Олег В’ячеславович – декан інженерно-технічного  факультету, професор.
 15. Балух Василь Олексійович – декан філософсько-теологічного факультету, професор.
 16. Бунчук Борис Іванович – декан філологічного факультету, професор.
 17. Гуцул Іван Васильович – декан фізичного факультету, професор.
 18. Добржанський Олександр Володимирович – декан  факультету історії, політології та  міжнародних відносин, професор.
 19. Зварич Ігор Михайлович – декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, доцент.
 20. Зорій Ярослав Богданович – в.о. декана ф-ту фізичної культури та здоров’я людини, доцент.
 21. Козубовський Дмитро Онуфрійович –  декан факультету образотворчого та   декоративно-прикладного мистецтва.
 22. Кушнерик Володимир Іванович –  декан факультету іноземних мов, доцент.
 23. Лявинець Олександр Семенович – декан хімічного факультету, професор.
 24. Марченко Михайло Маркович – декан факультету біології, екології та біотехнології, професор.
 25. Нікіфоров Петро Опанасович – декан економічного факультету, професор.
 26. Пацурківський Петро Станіславович – декан юридичного факультету, професор.
 27. Руденко Валерій Петрович – декан географічного факультету, професор.
 28. Сопронюк Федір Олексійович – декан факультету комп’ютерних наук, професор.
 29. Черевко Ігор Михайлович – декан факультету прикладної математики, професор.
 30. Анатичук Лук’ян Іванович – зав. кафедри термоелектрики, професор.
 31. Антофійчук Володимир Іванович – зав. кафедри української літератури, професор.
 32. Бакай Василь Васильович – директор видавництва „Рута”.
 33. Беспалько Руслан Іванович – в.о. зав. кафедри землевпорядкування  та кадастру, доцент.
 34. Бігун Ярослав Йосипович – зав. кафедри прикладної математики, доцент.
 35. Буднікевич  Ірина Михайлівна – в.о. зав. кафедри маркетингу, доцент.
 36. Бялик Василь Дмитрович – зав. кафедри теорії і практики перекладу, доцент.
 37. Василик Любов Євгенівна – в.о. зав. кафедри журналістики, доцент.
 38. Волков Роман Анатолійович – зав. кафедри молекулярної генетики та біотехнології.
 39. Галушка Зоя Іванівна – зав. кафедри економічної теорії та менеджменту, доцент.
 40. Гетманцев Олександр Валентинович – зав. кафедри правосуддя, доцент.
 41. Гетьманцева Ніна Дмитрівна – зав. кафедри цивільного права, доцент.
 42. Городецький Василь Васильович – зав. кафедри алгебри та інформатики, професор.
 43. Григорків Василь Степанович – зав. кафедри економіко-математичного моделювання, професор.
 44. Гуйванюк Ніна Василівна – зав. кафедри сучасної української мови, професор.
 45. Джаман Василь Олексійович – зав. кафедри географії України,   картографії і   геоінформатики,   професор.
 46. Дмитрук Юрій Михайлович – зав. кафедри ґрунтознавства, професор.
 47. Докаш Віталій Іванович – зав. кафедри соціології, професор.
 48. Жерновей Георгій Якович – зав. кафедри румунської та класичної філології, доцент.
 49. Зушман Михайло Богданович -  директор наукової бібліотеки, доцент.
 50. Івасютин Тарас Дмитрович – зав. кафедри іноземних мов історичного факультету,   доцент.
 51. Іванчук Марія Георгіївна – зав. науково-методичної лабораторії  моніторингу  і забезпечення  якості вищої  освіти, професор.
 52. Кілінська Клавдія Йосипівна – зав. кафедри соціальної географії та  рекреаційного природокористування,  професор.
 53. Крамар Валерій Максимович – зав. кафедри загальної фізики, доцент.
 54. Кобаса Ігор Михайлович – в.о. зав. кафедри аналітичної хімії, професор.
 55. Ковальчук Тетяна Миколаївна – зав. кафедри обліку та аудиту, професор.
 56. Кокощук Георгій Ілліч – зав. кафедри фізіології та медичної психології, професор.
 57. Круглашов Анатолій Миколайович – зав. кафедри політології, професор.
 58. Круль Володимир Петрович – зав. кафедри фізичної географії і раціонального  природокористування, професор.
 59. Куковська Ірина Любомирівна – зав. кафедри безпеки життєдіяльності.
 60. Лісовий  Вадим Анатолійович –   зав. кафедри музики, доцент.
 61. Лопатинський Юрій Михайлович – зав. кафедри економіки підприємства  та  маркетингу,  професор.
 62. Макар Юрій Іванович – зав. кафедри міжнародних відносин, професор.
 63. Малик Ігор Володимирович – в.о. зав. кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики, доцент.
 64. Манютіна Олена Іванівна – в.о. зав. кафедри іноземних мов для природничих ф-тів.
 65. Марчук Михайло Георгійович – зав. кафедри філософії, професор.
 66. Мар’янчук Павло Дмитрович – в.о. зав. кафедри електроніки і енергетики, професор.
 67. Маслюченко Володимир Кирилович – зав. кафедри математичного  аналізу, професор.
 68. Махній Віктор Петрович – зав. кафедри оптоелектроніки, професор.
 69. Мединський Сергій Володимирович – зав. кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, доцент.
 70. Мосейчук Юрій Юрійович – в.о. зав. кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу, доцент.
 71. Мужичок Вадим Олександрович – зав. кафедри фізичного виховання для гуманітарних ф-тів.
 72. Музика Анатолій Ананійович – зав. кафедри кримінального права і криміналістики, професор.
 73. Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна – зав. кафедри міжнародного права.
 74. Никифорак Михайло Васильович – зав. кафедри теорії та історії держави і права, професор.
 75. Нямцу Анатолій Євгенович – зав. кафедри слов’янської філології та порівняльного   літературознавства, професор.
 76. Огуй Олександр Дмитрович – зав. кафедри  іноземних мов для гуманітарних факультетів,  професор.
 77. Остапов Сергій Едуардович  -  в.о. зав. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, доцент.
 78. Палагнюк Тарас Васильович – зав. кафедри  фізичного виховання для природничих факультетів, доцент.
 79. Панаськов Андрій Вікторович – в.о. зав. кафедри англійської мови.
 80. Пенішкевич Одарка Іванівна – в.о. зав. кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, професор.
 81. Політанський Леонід Францович – в.о. зав. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, професор.
 82. Попович Михайло Михайлович – зав. кафедри романської філології та перекладу, професор.
 83. Пукальський Іван Дмитрович – зав. кафедри диференціальних рівнянь, професор.
 84. Радчук Валентина Миколаївна – в.о. зав. кафедри прикладної психології,  доцент.
 85. Раранський Микола Дмитрович – зав. кафедри фізики твердого тіла, професор.
 86. Савчук Андрій Йосипович – зав. кафедри фізики напівпровідників і наноструктур,  професор.
 87. Сич Олександр Іванович – зав. кафедри історії нового та новітнього часу, професор.
 88. Скаб Мар’ян Степанович – зав. кафедри історії та культури української мови, професор.
 89. Собчук Олександр Васильович – директор коледжу ЧНУ, доцент.
 90. Сухий Петро Олексійович –  зав. кафедри геодезії, картографії та   управління територіями, професор.
 91. Тевтуль Ярема Юрійович – проф. кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних   виробництв, професор.
 92. Тимчук Людмила Іванівна – в.о. зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки, доцент.
 93. Ткач Микола Васильович – зав. кафедри теоретичної фізики, професор.
 94. Фісанов Володимир Петрович – зав. кафедри міжнародної інформації, професор.
 95. Фочук Петро Миколайович – зав. кафедри неорганічної хімії, професор.
 96. Червінська Ольга В’ячеславівна  – зав. кафедри зарубіжної літератури та теорії   літератури, професор.
 97. Череватов Володимир Федорович – зав. кафедри зоології, доцент.
 98. Чорней Ілля Ілліч – зав. кафедри ботаніки та охорони природи, доцент.
 99. Чучко Михайло Костянтинович – в.о. зав. кафедри етнології, античної та середньовічної історії, доцент.
 100. Швець Наталя Романівна – в.о. зав. кафедри міжнародної економіки, професор.
 101. Шилюк Олег Іванович – заступник директора Наукової бібліотеки ЧНУ.
 102. Ющенко Юрій Сергійович – зав. кафедри гідроекології, водопостачання та    водовідведення, професор.
 103. Явкін В’ячеслав Григорович – зав. кафедри географії та менеджменту туризму, доцент.
 104. Кіндзерський Віталій Володимирович – голова студентського профкому.
 105. Музика Дмитро Станіславович – голова студентського парламенту, студент економічного ф-ту.
 106. Вікован Павло Валерійович – студент 2-го  курсу ф-ту іноземних мов.
 107. Гуша Ганна Георгіївна – студентка 3-го курсу філологічного ф-у.
 108. Дремлюженко Ксенія Сергіївна – студентка 2-го курсу хімічного ф-ту.
 109. Катрюк Юлія Вікторівна – студентка 3-го курсу ф-ту комп’ютерних наук.
 110. Косташ Альона Іванівна – студентка 3-го курсу ф-ту біології, екології та біотехнології.
 111. Лазоревич Ірина Русланівна – студента 2-го курсу філософсько-теологічного факультету.
 112. Мартинюк Роман Володимирович – студент 3-го курсу ф-ту фізичної культури та здоров’я людини.
 113. Машенцева Анна Сергіївна – студентка 2-го курсу географічного ф-ту.
 114. Мельник Олександр Романович – студент 2-го курсу ф-ту прикладної математики.
 115. Сабляш Ганна Валеріївна – студентка 3-го курсу ф-ту історії, політології та міжнародних відносин.
 116. Федик Ольга Олександрівна – студентка 3-го курсу економічного ф-ту.
 117. Юхимчук Анастасія Андріївна – студентка 2-го курсу ф-ту педагогіки, психології та соціальної роботи.
 118. Яжук Михайло Вікторович – студент 2-го курсу інженерно-технічного ф-ту.
 119. Янчук Андрій Сергійович – студент 3-го курсу фізичного ф-ту.
 120. Яремчук Віталій Валерійович – студент 2-го курсу юридичного ф-ту.