Вчена рада

Вчена рада Університету є колегіальним органом університету і утворюється строком до семи років.

Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича очолює її голова — ректор Степан Васильович Мельничук. До складу Вченої ради входять за посадами:

 • проректори;
 • декани;
 • керівники органів самоврядування університету;
 • виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами,
 • професорів, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу та представники студентства.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники університету. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Входження, зокрема, керівників органів студентського самоврядування, які займають ці посади  до складу Вчених рад університету є законним.

 

До компетенції Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича належать:

-          подання до розгляду на конференцію трудового колективу університету проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

-          обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;

-          ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

-          ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

-          ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

-          оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

-          приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

-          ухвалення фінансових плану і звіту Університету;

-          подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади директора наукової бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів та головного бухгалтера;

-          створення, закриття та перейменування кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів та інших підрозділів;

-          затвердження положення про присвоєння звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науково-педагогічний працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науковий співробітник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

-          встановлення іменних стипендій для студентів, аспірантів, докторантів, а також визначення грантів за вагомі результати в науковій роботі;

-          розгляд питань щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

-          утворення комісій для вивчення та підготовки окремих питань, що подаються на розгляд Вченої ради;

-          затвердження розробленої символіки Університету;

-          розглядає інші питання діяльності Університету.

 

При вченій раді діють наступні постійні ради і комісії:

ü  Науково-технічна рада

ü  Навчально-методична рада

ü  Рада з гуманітарної освіти і виховання

ü  Рада з науково-дослідної роботи студентів

ü  Комісії Вченої ради:

 • Комісія з наукової роботи та інформатизації
 • Комісія з міжнародних зв’язків
 • Комісія з гуманітарної освіти і виховання
 • Комісія з соціальних питань
 • Комісія з ліцензування та акредитація

   

   

  • Комісія з навчально-методичної роботи