Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Університет) створюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

Наглядова рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  – орган до складу якого входять  громадяни України – представники органів державної влади України, закладів освіти, культури  та наукових інституцій.

Рада здійснює діяльність на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності та гласності.

В межах своїх повноважень рада:

- розглядає шляхи перспективного розвитку Університету;

- надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету;

- забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комер-ційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України. Положення про Наглядову раду ЧНУ затверджує голова Наглядової ради за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

Термін повноваження Наглядової ради – п’ять років.