Прийому до коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Прийому до коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Правила прийому у Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2013 році

 

Додаток 1: Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток 5: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)

 

Додаток 6: Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки для нарахування додаткових балів особам з числа професійно орієнтованої молоді

Додаток 7: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 8: Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 9: Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича