Прийом до ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Прийом до ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Правила прийому Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2013 році

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфіаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки для нарахування додаткових балів особам з числа професійно орієнтованої молоді

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

Додаток 8. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Додаток 10. Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою (з точністю до сотих), значенням 200-бальної шкали

Додаток 11. Зміни до додатків 1 і 3