Графік навчального процесу

Графік навчального процесу. Розклад занять

В університеті у навчальному році планується 35 тижнів теоретичного навчання. Навчальний процес за денною формою навчання організується, як правило, за семестровою системою.

Навчальний рік кожного курсу поділений на 2 семестри (осінній – тривалістю 18 тижнів, весняний – 17 тижнів). Тижневе навантаження становить: ОКР «Бакалавр» – не більше 30 годин, ОКР «Спеціаліст» – 24 години, ОКР «Магістр» – 18 годин.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше 8 тижнів, конкретні терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік.

Розклад навчальних занять разом із навчальним планом і навчальними програмами дисциплін є основним документом, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в університеті.

Чисельність навчальної групи за програмами підготовки бакалаврів (спеціалістів) повинна бути 25-30, але не менше 15 осіб.

Семестровий розклад занять та екзаменів складається методистом факультету. Після погодження з навчальним відділом університету, розклад затверджує ректор (перший проректор).

Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку.

 

 

Grafik_2012_2013