Діяльність

Відділ з виховної роботи та гуманітарної освіти

 

Діяльність

 

На основі національної системи виховання, нормативних документів освіти гуманітарно-виховна діяльність університету здійснюється за власною програмою виховання, де інтегруючою основою є принципи єдності національного і загальнолюдського, гуманізму, демократизму, індивідуального підходу, єдності навчання і виховання, природовідповідності, науковості та інше. Епізодичні заходи поступово замінює системно-комплексний підхід (виховна система) до виховання майбутніх спеціалістів, головним показником ефективності якого є рівень вихованості, особистісної культури.

У грудні 2004 р. в університеті створено окремий структурний підрозділ університету – відділ з виховної роботи в гуманітарної освіти, діяльність якого спрямована на координацію навчально-виховної роботи у рамках загальнодержавної програми гуманітаризації освіти. З початком роботи відділу значно пожвавилася виховна робота в університеті та у гуртожитках студмістечка.

Основними завдання відділу визначено:

-          сприяння розвитку гуманітарної роботи;

-          розробка нормативно-правової бази щодо керівництва виховною роботою;

-          підготовка методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи;

-          сприяння організації реально діючої цілісної системи виховної роботи;

-          визначення та реалізація пріоритетних напрямів гуманітарної та виховної роботи;

-          впровадження науково обґрунтованих та практично апробованих методів і форм виховання студентської молоді.