Новини

  • IMG_5683

    Спортивні досягнення

    10.04.2013

    28-31 березня в Угорщині відбувся Чемпіонат Європи з панкратіону, на якому національну збірну України представляли троє буковинців, зокрема двоє з них є  студентами ...
    Читати далі...

Студентський парламент

Студентське самоврядування – це форма організації діяльності студентів, що сприяє максимальному виявленню і реалізації їх творчих здібностей, формуванню моральних та професійних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності. Студентське самоврядування діє на основі принципів законності, демократичності,  гласності,  виборності,   добровільності та  забезпечує захист прав та інтересів студентів.

Студентський Парламент - виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Чернівецького національного університету, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

Студентський Парламент створено шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальних студентських зборах. У своїй роботі він керується Положенням про студентське самоврядування університету.

Основною метою СП є захист прав та інтересів студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, залучення до участі у громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та світогляду серед молоді. Впровадження освітньої, наукової, виховної, культурної та оздоровчої діяльності.

Основними завданнями СП є:

– сприяння захисту прав та інтересів осіб, які навчаються;

– вирішення проблемних питань студентського життя;

– розв’язання питань удосконалення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи;

– репрезентацію прав та інтересів студентів у взаєминах з адмі¬ністрацією, державними органами та громадськими організаціями;

– залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;

– підтримку діяльності молодіжних об’єднань, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– організацію співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та матеріальної допомоги студентам (разом з відповідними службами);

– пропаганду здорового способу життя серед молоді, боротьбу з пияцтвом, наркоманією, палінням, СНІДом та іншими небезпечними хворобами;

– розвиток творчої ініціативи й самостійності студентів у різних сферах їх життя;

– вивчення думок, інтересів та запитів студентів в організації та забезпеченні їх побуту та дозвілля.

Студентський Парламент планує свою роботу самостійно за напрямами: навчально-науковий відділ; організаційно-правовий відділ; культурно-масовий відділ; інформаційний відділ; соціальний відділ; відділ PR та реклами; відділ спорту, оздоровлення та туризму; Комітет рад студмістечка ЧНУ.

Студентський Парламент університету тісно співпрацює із органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, надаючи їм посильну допомогу в організації їх роботи, в підтримці їх починань, обмінюючись набутим досвідом у цій сфері та здійснюючи спільні проекти.